Wielkość Czcionki: A | A | A
CRP-03 Aktualizacje
Plik aktualizacji oprogramowania wewnętrznego firmware do Rejestratorów ciśnień CRP-03.

Wersja oprogramowania v. 3.2.25_3.8.23opis zmian

Dla wersji pełnej (CRP-03 - z pomiarem temperatury)

CRP-03_3.2.25_3.8.23__PL.bin

Dla wersji uproszczonej (CRP-03a - bez pomiaru temperatury)

CRP-03a_3.2.25_3.8.23__PL.bin


W celu aktualizacji oprogramowania w urządzeniach należy:
- pobrać pliki na komputer,
- uruchomić aplikację CCTool,
- połączyć się z urządzeniem do aktualizacji (zalecane połączenie lokalne),
- na zakładce „Firmware” wskazać plik i wcisnąć „Aktualizuj”,
- transmisja lokalna może potrwać kilka minut, zdalna przez modemy telemetryczne około kilkadziesiąt minut,
- po poprawnej transmisji urządzenie samoczynnie zaktualizuje wewnętrzne oprogramowanie,
- w przypadku przerwania, niepowodzenia transmisji urządzenie powróci do pracy na starym oprogramowaniu,
- możliwe jest ponowienie aktualizacji,
- istnieje blokada uniemożliwiająca pomyłkowe wgranie wersji pełnej do uproszczonej i odwrotnie.
Rozróżnienie wersji uproszczonej:
- brak dołączonego termometru PT1000 do urządzenia,
- w tabliczce elektronicznej w protokole GazModem typ urządzenia : CRP-03a,
- w kodzie wyrobu na piątej pozycji zamiast wymiarów termometru widnieje znak „-”.