Wielkość Czcionki: A | A | A

Optyczny interfejs transmisyjny COGUSB-03

Optyczny interfejs transmisyjny COGUSB-03

Optyczny interfejs transmisyjny COGUSB-03 pośredniczy w przesyle danych z urządzeń wyposażonych w łącze OPTO-GAZ (przelicznik CMK-02, rejestrator CRI-02, rejestrator CRS-03 z modułem SMS-owym) do komputera PC.

Interfejs może pracować z prędkościami transmisji od 2400 do 38400 bodów.

Urządzenie dedykowane jest do komputerów, w których sprzętowy interfejs RS-232 nie jest dostępny. COGUSB-03 wymaga zainstalowania sterownika. Sterownik dołączany do urządzenia ustawia zawsze ten sam port COM niezależnie od użytego portu USB.

Dodatkowo urządzenie wyposażone jest we wskaźniki RxD i TxD informujące o przebiegu transmisji danych.