Wielkość Czcionki: A | A | A

Gazomierz Rotorowy CGR-01

Gazomierz Rotorowy CGR-01
Maksymalne ciśnienie pracy:
1,6 MPa – PN16
2,0 MPa – PN20, ANSI150
Wielkość gazomierzy: G16 ÷ G400
Zakres przepływów: 0,2 (mniejszy na zapytanie) ÷ 650 m3/h
Zakresowość: od 1:50 do 1:200 zgodnie z ZT 183/98,
większe na zapytanie
Zakres temperatur:

mierzonego gazu -20°C ÷ +60°C
otoczenia -25°C ÷ +70°C

Zatwierdzenia typu: ZT 183/98 krajowe
ZT E 2.2004 na rynek Unii Europejskiej,
inne na zapytanie
Oznaczenie budowy przeciwwybuchowej: Ex II 2G EEx ia IIB T4 wykonanie standardowe
Ex II 2G EEx ia IIC T4 wykonanie specjalne
Pozycje pracy: pozioma i pionowa w wykonaniu standardowym
Dokładność:
przewyższa wymogi norm PGNiG i Unii Europejskiej określające:
- w zakresie pomocniczym Qmin – Qt < ±2%
- w zakresie podstawowym Qt – Qmax < ±1%
Qt = 0,1Qmax dla 1:50; Qt = 0,05Qmax dla większych od 1:50
Gazomierz Rotorowy CGR-01
M e t r o l o g i c z n e :
duża zakresowość (Qmin/Qmax) od 1:50 do 1:200
płaska charakterystyka błędu
E k s p l o a t a c y j n e :
izolacja układu pomiarowego od wpływu warunkow zewnętrznych
w standardzie pomiar przy dowolnym kierunku przepływu gazu
wygodny dostęp od przodu gazomierza do liczydła i elementow obsługi
obrotowy zespół liczydła
mały spadek ciśnienia
niska hałaśliwość

 

Gazomierz Rotorowy CGR-01

Gazomierze rotorowe stosowane sa w układach pomiarowych, w których konieczne jest dokładne opomiarowanie objętości przepływajacego gazu do celów rozliczeniowych, technologicznych lub kontrolnych.

Charakterystyczną cechą gazomierzy CGR-01 jest konstrukcja dwukadłubowa: zespoł pomiarowy jest zamocowany w zewnętrznej obudowie ciśnieniowej za pomoca uszczelek elastomerowych, co eliminuje wpływ naprężeń rurociagu na zespoł pomiarowy. Dzięki temu gazomierze CGR-01 wyróżniają się doskonałymi wlasnościami metrologicznymi: dużą zakresowością i dokładnością oraz cicha praca. Sa one optymalnymi urzadzeniami pomiarowymi do małych i średnich stacji pomiarowych lub redukcyjnopomiarowych, zwłaszcza tam, gdzie występuje duża różnica między maksymalnym a minimalnym przepływem gazu.

Standardowo gazomierz wyposażny jest w liczydło mechaniczne (sumator), ktore pokazuje objętość gazu w m3 oraz jeden kontaktronowy nadajnik niskiej częstotliwości LF.

Opcjonalnie może być zainstalowanych do 6 nadajnikow impulsow (2 HF + 4 LF) podłaczonych do dwóch gniazd złaczy typu TUCHEL. Nadajniki umożliwiają współpracę gazomierza z zewnętrznymi urządzeniami elektronicznymi np. korektorami objętości CMK-02 lub układami automatyki.