Wielkość Czcionki: A | A | A

Gazomierz Rotorowy CGR-01

Gazomierz Rotorowy CGR-01
Maksymalne ciśnienie pracy pmax przyłącze: 1,6 MPa – PN16
2,0 MPa – PN20, ANSI150, (PN25 – tylko korpus żeliwny)
0,4 MPa (wersji HTR) – PN16, PN20, ANSI150, PN25
Wielkość gazomierzy: Średnice nominalne: G10 ÷ G400
DN40 ÷ DN100
Zakres przepływów: 0,16 m3/h ÷ 650 m3/h
Zakresowość: od 1:20 do 1:250 zgodnie z PN-EN 12480 większe na zapytanie
Zakres temperatur: mierzonego gazu -25°C ÷ +70°C
otoczenia -25°C ÷ +70°C
Zgodność z wymaganiami UE: Dyrektywa 2014/32/UE (MID)
Dyrektywa 2014/68/UE (PED)
Dyrektywa 2014/34/UE (ATEX)
Dyrektywa 2014/30/UE (EMC)
Oznaczenie budowy przeciwwybuchowej: Ex II 2G Ex ia IIB T5 Gb wykonanie standardowe
Ex II 2G Ex ia IIC T5 Gb wykonanie specjalne
Pozycje pracy: HV - pozioma i pionowa w wykonaniu standardowym
Dokładność:
przewyższa wymogi normy PN-EN 12480 określające:
- w zakresie pomocniczym Qmin – Qt < ±2%
- w zakresie podstawowym Qt – Qmax < ±1%
Qt = 0,1Qmax dla zakresowości 1:50

Qt = 0,05Qmax dla zakresowości większej od 1:50
Gazomierz Rotorowy CGR-01
M e t r o l o g i c z n e :
duża zakresowość (Qmin/Qmax) do 1:250
płaska charakterystyka błędu
E k s p l o a t a c y j n e :
izolacja układu pomiarowego od wpływu warunków zewnętrznych
bezproblemowy montaż gazomierza, uruchomienie nawet przy występowaniu naprężeń montażowych
w standardzie pomiar przy dowolnym kierunku przepływu gazu
wygodny dostęp od przodu gazomierza do liczydła i elementów obsługi
obrotowy zespół liczydła ułatwiający odczyt przy dowolnej pozycji montażu HV
mały spadek ciśnienia
niska hałaśliwość

 

Gazomierz Rotorowy CGR-01

Gazomierze rotorowe stosowane są w układach pomiarowych, w których konieczne jest dokładne opomiarowanie objętości przepływającego gazu do celów rozliczeniowych, technologicznych lub kontrolnych.

Charakterystyczną cechą gazomierzy CGR-01 jest konstrukcja dwukadłubowa: zespół pomiarowy jest zamocowany w zewnętrznej obudowie ciśnieniowej za pomocą uszczelek elastomerowych, co eliminuje wpływ naprężeń rurociągu na zespół pomiarowy. Dzięki temu gazomierze CGR-01 wyróżniają się doskonałymi własnościami metrologicznymi: dużą zakresowością i dokładnością, cichą pracą oraz doskonałymi własnościami instalacyjnymi. Są one optymalnymi urządzeniami pomiarowymi do małych i średnich stacji pomiarowych lub redukcyjno-pomiarowych, zwłaszcza tam, gdzie występuje duża różnica między maksymalnym a minimalnym przepływem gazu.

Gazomierze CGR-01 objęte są dwuletnią gwarancją producenta (istnieje możliwość jej wydłużenia) oraz opieką pogwarancyjną w całym okresie eksploatacji. Dysponując bankiem gazomierzy serwisowych realizujemy szybką, bezproblemową relegalizację/weryfikację gazomierzy, po której użytkownik otrzymuje 12-miesięczną gwarancję na całe urządzenie.

Standardowo gazomierz wyposażony jest w liczydło mechaniczne (sumator), które pokazuje objętość gazu w m3 oraz jeden kontaktronowy nadajnik niskiej częstotliwości LF.

Opcjonalnie w liczydle może być zainstalowanych do 6 nadajników impulsów (2 HF + 4 LF) podłączonych do dwóch gniazd sześciopinowych złączy. Nadajniki umożliwiają współpracę gazomierza z zewnętrznymi urządzeniami elektronicznymi np. przelicznikami objętości CMK-03 lub układami automatyki.

Specjalne wersje wykonania i wyposażenia gazomierzy CGR-01:

  • Wyposażenie gazomierza w samoczynnie otwierający się bajpas wewnętrzny.
  • Wyposażenie w 1 lub 2 tuleje termometryczne do czujników temperatury.
  • Wyposażenie gazomierza w zestaw umożliwiający uzupełnianie oleju pod ciśnieniem.
  • Wyposażenie liczydła w wyjście mechaniczne umożliwiające podłączenie urządzeń zewnętrznych np. Encodera CWSL.
  • Wyposażenie liczydła w wymienne nadajniki LF i HF.
  • Wykonanie gazomierza w korpusie żeliwnym (wersja odporna na wysoką temperaturę HTR zgodnie z PN-EN 12480 załącznik C).