Wielkość Czcionki: A | A | A

Optyczny Interfejs transmisyjny COG-02/COGUSB-02

Optyczny Interfejs transmisyjny COG-02/COGUSB-02

Oznaczenia i certyfikaty

Oznaczenie budowy przeciwwybuchowej EX II 2G EEx ia IIC T4
Oznaczenia i numer certyfikatu CE 1453 KDB 04ATEX219
Zgodność z normami PN-EN 50014:2004,
PN-EN 50020:2005

 

Obudowa

Rodzaj, materiał
głowica – aluminiowa
bariera – z tworzywa sztucznego
Stopień ochrony obudów IP54
Wymiary głowicy (25 x Ø30) mm
Wymiary bariery (45 x 30 x 16)mm
Masa głowicy < 60g
Długość przewodu do strefy EX
standardowo – 2.5m
na zamówienie – od 1.5m do 30m

 

Warunki użytkowania

Maksymalne napięcie na złączu USB
Um=30V
Temperatura otoczenia -25°C do +55°C
Wilgotność względna max 95% w temp 55°C

 

Zasilanie

Źródło zasilania
COGUSB-02: Złącze USB 
COG-02: Złącze RS (RTS/DTR)

 

Transmisja

Prędkość transmisji
gwarantowana: 9600bit/s
możliwa do uzyskania: 115200bit/s

 

Optyczny Interfejs transmisyjny COG-02/COGUSB-02

Optyczny interfejs transmisyjny COG-02/COGUSB-02 przeznaczony jest do transmisji danych pomiędzy urządzeniem znajdującym się w strefie zagrożonej wybuchem, posiadającym łącze OPTO-GAZ, a urządzeniem wyposażonym w odpowiednie złącze i znajdującym się poza strefą zagrożenia wybuchem.

Wymiana danych pomiędzy urządzeniem odczytywanym a głowicą interfejsu COG-02 odbywa się w podczerwieni. Głowicę umieszcza się na urządzeniu odczytywanym za pomocą wbudowanego magnesu trwałego. Do połączenia interfejsu COG-02 z urządzeniem odczytującym wykorzystane jest łącze RS232. W przypadku interfejsu COGUSB-02 wykorzystane jest łącze USB, pracujące w standardzie 1.1 lub 2.0.

Gwarantowana prędkość transmisji wynosi 9600 bitów/s. W przypadku optymalnych warunków współpracy portów optycznych możliwa jest szybsza komunikacja, nawet do 115200 bitów/s.

Urządzenie składa się z trzech części:

  • głowicy (w obudowie aluminiowej) z łączem optycznym OPTO-GAZ i magnesem trwałym,
  • bariery (w obudowie z tworzywa sztucznego) zapewniającej iskrobezpieczeństwo,
  • wtyku DB9 typu żeńskiego w przypadku interfejsu COG-02
  • wtyku USB typu A w przypadku interfejsu COGUSB-02

 

Magnes trwały umieszczony w głowicy służy do aktywowania łącza optycznego w odczytywanym urządzeniu. Zapewnia on również prawidłowe przyleganie głowicy do obudowy urządzenia w miejscu do tego przewidzianym.

Głowica (będąca w strefie zagrożonej wybuchem) połączona jest z barierą (będącą poza strefą zagrożenia wybuchem) standardowo przewodem o długości 2.5m. Na życzenie klienta długość ta może być dobierana z zakresu od 1.5m do 30m.