Wielkość Czcionki: A | A | A

Moduł Telemetryczny GSM/GPRS - CMB-03

Moduł Telemetryczny GSM/GPRS - CMB-03
 • Zasilanie zewnętrzne: Jeden z zasilaczy CMB-03/Zx:
  • CMB-03/ZA – zasilacz alkaliczny (6 baterii alkalicznych 1,5V R20 „D”);
  • CMB-03/ZL – zasilacz litowy (6 baterii litowych 3,6V w rozmiarze „D”);
  • CMB-03/ZE – zasilacz sieciowy 230V z wewnętrznym UPS (zakres napięcia 230V ±10%, 50/60Hz);
  • CMB-03/ZS – zasilacz solarowy z wewnętrznym UPS;
  • Możliwość zasilania tymczasowego poprzez złącze USB z dołączonego laptopa: 5V , max. 500mA
 • Zasilanie wewnętrzne: Do podtrzymania zegara RTC: 3V, typ CR2032
 • Stopień ochrony obudowy IP65
 • Temperatura pracy -25 ÷ +55°C
 • Wilgotność względna max 95% w temp +55°C
 • Zintegrowany moduł GSM/GPRS 900/1800/850/1900MHz
 • Antena wewnętrzna lub gniazdo męskie typ FME do podłączenia zewnętrznej anteny
Moduł Telemetryczny GSM/GPRS - CMB-03
 • zdalny dostęp przez CSD lub GPRS
 • moduł telemetryczny jest „przezroczysty” dla wszelkich protokołów odczytujących
 • obsługa kart z PINem oraz bez PINu
 • kontrola zasięgu GSM w miejscu zainstalowania
 • programowalne okna czasowe aktywności (dostępności) w celu oszczędzania energii
 • lokalne złącze serwisowe do konfiguracji i diagnostyki urządzenia
 • port komunikacyjny RS-GAZ2 zasila urządzenie do odczytu
 • możliwość zdanego i lokalnego upgrade’u oprogramowania
 • kontrolki sygnalizacyjne: stan baterii, alarm, USB, RS-GAZ2, GSM, CSD, GPRS, poziom sygnału, transmisja Rx, Tx.
 • iskrobezpieczny interfejs RS-GAZ2, RS-485
 • iskrobezpieczne 4 wejścia dwustanowe – programowalne funkcje
 • lista alarmów i zdarzeń
 • 3 lata pracy na podstawowym zestawie baterii w określonych warunkach
 • kontrola stanu zasilania urządzenia
Moduł Telemetryczny GSM/GPRS - CMB-03

Moduł Telemetryczny GSM/GPRS CMB-03 jest uniwersalnym kompaktowym urządzeniem telemetrycznym zasilanym bateryjnie lub sieciowo zawierającym zintegrowane obwody iskrobezpieczne. Moduł przeznaczony jest do instalowania i pracy poza strefą zagrożenia wybuchem. Posiada obwody RS-GAZ2 oraz IN1÷IN4 w wykonaniu iskrobezpiecznym do współpracy z urządzeniami zamontowanymi w strefie 1 lub 2 zagrożenia wybuchem. Port RS-GAZ2 urządzenia jest specjalnie zaprojektowany tak, że przy odpowiednim podłączeniu może współpracować również z przelicznikiem bateryjnym CMK-01 z interfejsem RS-GAZ1 lub przelicznikiem MacBAT/2COM. Kompletne urządzenie CMB-03 składa się z dwóch części: modułu telemetrycznego oraz modułu zasilania. Energia elektryczna może być dostarczana do modułu z 4 rodzajów źródeł:

 • CMB-03/ZA – zasilacz bateryjny alkaliczny,
 • CMB-03/ZL – zasilacz bateryjny litowy,
 • CMB-03/ZE – zasilacz sieciowy 230V z wewnętrznym systemem UPS,
 • CMB-03/ZS – zasilacz solarowy z wewnętrznym systemem UPS

 

Moduł telemetryczny może być również zasilany z portu USB podłączonego komputera PC. Daje to ogromną wygodę i możliwość zdiagnozowania urządzenia, gdy podczas obsługi serwisowej stacji okazuje się, że baterie lub akumulator zasilacza są zupełnie rozładowane. Moduł zasilania został wyposażony we wskaźnik stanu baterii oraz bezpiecznik z kontrolką przepalenia, które znacznie ułatwiają diagnozę serwisowo-techniczną. CMB-03 posiada wbudowany zegar czasu rzeczywistego, cyklicznie synchronizowany z czasem sieci GSM. Dodatkowo zegar posiada własne podtrzymanie bateryjne na czas zaniku zasilania głównego.

Moduł telemetryczny odpowiada za komunikację pomiędzy urządzeniem odczytywanym, a użytkownikiem. Do transmisji danych wykorzystuje sieć GSM w trybie CSD lub GPRS (TCP/UDP). CMB-03 posiada typowe złącze serwisowe USB służące do zaprogramowania parametrów konfiguracyjnych, odczytu alarmów/zdarzeń zapisanych w pamięci modułu, diagnostyki sprzętowej bloków funkcjonalnych oraz modułu GSM. Wszystkie parametry konfiguracyjne są dostępne lokalnie (przez złącze USB) oraz zdalnie w połączeniu CSD lub GPRS (TCP lub UDP). Ponadto urządzenie posiada możliwość lokalnego i zdalnego aktualizowania oprogramowania wewnętrznego (firmware). CMB-03 dostarczany jest z programem konfiguracyjnym ConfigMB-03 oraz sterownikami do portu USB instalowanymi na komputerze PC. Moduł CMB-03 jest widziany w komputerze PC poprzez wirtualny port transmisji szeregowej COM.

Moduł telemetryczny wyposażony został w cztery wejścia dwustanowe INx przystosowane do współpracy ze stykami bezpotencjałowymi lub wyjściami typu OpenCollector przy spełnieniu parametrów stosowania. Zmiana stanu na wejściach INx powoduje zapisanie zdarzenia w pamięci modułu oraz, po odpowiednim zaprogramowaniu, powoduje wysłanie wiadomości SMS.