Wielkość Czcionki: A | A | A

Przelicznik objętości gazu DOMINO

Przelicznik objętości gazu DOMINO

Opis

Domino-c

(kalkulator)

Domino-t

(technologia)

Domino-id

(urządzenie wskazujące)

Oznaczenie budowy przeciwwybuchowej

ex II (1)G [Ex ia] IIC

ex II (1)G [Ex ia] IIC

 

Zgodność z Dyrektywami

ATEX, MID, LVD

ATEX, LVD

MID, LVD

Obudowa

Wymiary wersji:

Wersja 19":

Wersja tablicowa:

 

482x88x120 [mm]

265x80x95 [mm]

 

482x133x280 [mm]

280x250x175 [mm]

Stopień ochrony urządzenia:

Wersja 19":

Wersja tablicowa:

 

IP40

IP66

 

IP40

IP65

Zasilanie

Zakres napięcia zasilania

230V -15/+10%

50÷60Hz

230V -15/+10%

50÷60Hz

230V -15/+10%

50÷60Hz

Pobór mocy

Maksymalny / (Typowy)

4 [W] / (2 [W])

4 [W] / (2 [W])

20 [W] / (10 [W])

Czas pracy na wewnętrznej baterii przy pełnej funkcjonalności

Metoda impulsowa:
15 ÷ 24h

15 ÷ 24h

ok. 6 h

Metoda zwężkowa:
15 ÷ 24h

15 ÷ 24h

ok. 6 h

Warunki klimatyczne

Temperatura otoczenia

IP40: +5 ÷ +55 [°C]

 


IP66: -25 ÷ +55 [°C]

 

0 ÷ +55 [°C]

Wilgotność względna otoczenia

max. 95% w temp. 55°C

max. 95% w temp. 55°C

max. 95% w temp. 55°C

Przelicznik objętości gazu DOMINO
  • INNOWACYJNOŚĆ – pierwszy przelicznik sieciowy z w pełni modułową konstrukcją oraz z obwodami komunikacji cyfrowej HART we wszystkich kanałach 4¸20 mA.
  • WSZECHSTRONNOŚĆ – modułowa konstrukcja zapewnia praktycznie dowolną konfigurację ilości podłączonych ciągów pomiarowych, wejść/wyjść sygnałów analogowych, dwustanowych, komunikacyjnych. Wymiana modułu „technologii” lub „urządzenia wskazującego” nie powoduje konieczności przerywania zliczania objętości normalnej przez „kalkulator”.
  • PRZYSZŁOŚCIOWE ROZWIAZANIA – urządzenie w pełni zgodne z wymaganiami dyrektywy MID* (Measuring Instruments Directive), a więc nie ma ograniczeń związanych z wygasaniem ważności zatwierdzenia typu.
  • BEZPECZEŃSTWO – każdy moduł posiada zabezpieczenia przepięciowe w każdym kanale, niezależny obwód zasilania z własnym układem UPS (dla „kalkulatora” zapewnia ok. 48 godzin pracy). Dzięki łączu światłowodowemu pomiędzy modułami zapewniona jest wyjątkowo duża separacja międzymodułowa, np. zakłócenie na łączach komunikacyjnych nie przenoszą się na moduł kalkulatora.
  • DOKŁADNOŚĆ – urządzenie „przezroczyste” dla pracy układu pomiarowego. Błąd algorytmu wyznaczania VB (Vn) jest mniejszy od 0,0001%. Komunikacja z przetwornikami pomiarowymi za pomocą protokołu HART zapewnia najwyższą dokładność pomiaru.
Przelicznik objętości gazu DOMINO

Dokumentacja DTR v.2 obowiązuje do dnia 13 maja 2015.

Przelicznik objętości gazu DOMINO, którego podstawowym zadaniem jest korekcja parametrów gazu do warunków normalnych, jest urządzeniem w pełni zgodnym z wymaganiami dyrektywy MID* (Measuring Instruments Directive). Według PN‑EN12405‑1:2007+A1 oraz norm serii ZN-G-4000:2001 jest przelicznikiem typu 2 (zasilanym sieciowo).

Jako pierwszy przelicznik na rynku ma prawdziwie modułową konstrukcję, zbudowaną na bazie trzech niezależnych zespołów:

  • Domino - c (kalkulator)
  • Domino - t (technologia)
  • Domino - id (urządzenie wskazujące)

Moduły te mogą być łączone za pomocą łącza światłowodowego o długości do 10mb w różne zestawy pomiarowe składające się z jednego bądź kilku „kalkulatorów” i/lub „technologii” oraz jednego urządzenia wskazującego. Innowacyjność takiego rozwiązania umożliwia praktycznie dowolną konfigurację ilości podłączonych ciągów pomiarowych, wejść/wyjść sygnałów analogowych, dwustanowych, komunikacyjnych. Dla jednego ciągu pomiarowego standardowo przewidziano jeden moduł kalkulatora, jeden moduł technologii, urządzenie wskazujące (może obsłużyć do ośmiu ciągów).

Możliwe są dwie wersje wykonania:

  • do montażu tablicowego
  • do montażu w szafach 19’’.

 

Opis modułów:

Domino-c (kalkulator) to moduł obliczeniowy PTZ, który dokonuje pomiarów sygnałów rozliczeniowych, a następnie wylicza: objętość skorygowaną VC (uwzględniającą krzywą błędu), objętość w warunkach bazowych Vb (w warunkach normalnych VN). Posiada obwody: iskrobezpieczne, nieiskrobezpieczne.

Domino-t (technologia) to moduł kontrolno-sterujący, który umożliwia dokonywanie pomiarów i sterowanie procesami technologicznymi. Posiada obwody: iskrobezpieczne, nieiskrobezpieczne (każdy obwód posiada niezależną separację galwaniczną).

Domino-id (urządzenie wskazujące) to moduł, który umożliwia konfigurację i wizualizację wszystkich niezbędnych parametrów ze wszystkich dołączonych do niego modułów. Posiada 6,5’’ monitor wraz z panelem dotykowym. Dodatkowo urządzenie to posiada: 4 porty komunikacyjne RS-232/RS-485 separowane galwanicznie (wybór RS-232/RS-485 dokonywany przez użytkownika podczas instalacji), za pomocą których można odczytywać zgromadzone w bazach dane poszczególnych modułów; port USB; port Ethernet 10/100Mbps.

 

*Dyrektywa nr 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych.