Wielkość Czcionki: A | A | A

Optyczny interfejs transmisyjny COGUSB-04

Optyczny interfejs transmisyjny COGUSB-04

- Złącze USB-A,

- Współpraca z portem USB 2.0, 2.1, 3.0,  praca w trybie USB 2.0, full-speed (12Mbps)

- Prędkość transmisji głowicy do 115200 b/s

- Identyfikacja w systemie - Product Description:  „COGUSB-04:  USBOPTO-GAZ”

- Temperatura pracy -25…+55°C

- Stopień ochrony głowicy IP54, obudowy IP40

- Oznaczenie budowy przeciwwybuchowej II 2G Ex ia IIB T4 Gb

- Standardowa długość przewodu w strefie Ex 2,5 m

 

Optyczny interfejs transmisyjny COGUSB-04

- automatyczna instalacja sterowników z Internetu,

- gwarantowana prędkość transmisji  115200 b/s dla CMK-03, CRP-03, CTS-04.

- gwarantowana kompatybilność z urządzeniami  CRS-03, CMK-02, CRI-02 z prędkością 38400 b/s

- kompatybilność ze wszystkimi urządzenia z portem OPTO-GAZ (sprzętowo zgodnymi z EN 62056-21),

- dwie kontrolki LED (Rx, Tx) prezentujące stan bieżącej transmisji,

- zasilanie poprzez port USB-A

Optyczny interfejs transmisyjny COGUSB-04

 

Nowy, ulepszony interfejs optyczny COGUSB-04 umożliwia dwukierunkową komunikację pomiędzy  urządzeniami wyposażonymi w port OPTO-GAZ a platformą (laptop, urządzenie mobilne) z zainstalowanym oprogramowaniem np. CCTool, WService, GMWin.
Podłączony do laptopa lub urządzenia mobilnego z systemem Android wyposażonego w  złącze USB OTG daje możliwość łatwego i szybkiego odczytu danych z urządzeń pomiarowych jak również umożliwia ich konfigurację
Interfejs jest widoczny w systemie jako port szeregowy COM i pracuje ze wszystkimi programami obsługującymi ten kanał transmisji.
COGUSB-04 dedykowany jest do urządzeń: przelicznika CMK-03, rejestratora parametrów CRP-03, transmitera CTS-04 i zapewnia transmisję danych z szybkością do 115200b/s. Za jego pomocą możliwa jest również transmisja danych z urządzeń dłużej obecnych na rynku: korektora CMK-02, rejestratorów CRS-03, CRI-02.
Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w dwie kontrolki LED Rx, Tx informujące o przebiegu transmisji danych.

Zastosowanie certyfikowanych układów oraz sterowników podpisanych cyfrowo zapewnia automatyczną i bezproblemową instalację w kilka sekund po podłączeniu do komputera.
Sterowniki  można również pobrać ze strony www.common.pl. Instalacja także przebiega standardowo i bez konieczności wyłączania wymuszania sterowników niepodpisanych cyfrowo (zwłaszcza Windows 8 i 10).

Urządzenie posiada konstrukcję iskrobezpieczną, co pozwala na stosowanie i umieszczanie głowicy interfejsu w strefie 1 i 2 zagrożenia wybuchem.