Wielkość Czcionki: A | A | A

Gazomierze zwężkowe CGZW

Gazomierze zwężkowe CGZW

Gazomierze zwężkowe CGZW są przeznaczone do pomiaru objętości płynącego przez nie gazu i stosuje się je w układach:

• rozliczeniowego pomiaru objętości przepływającego gazu
• opomiarowania linii przesyłowych i dystrybucji gazów technologicznych
• realizujących pomiary kontrolne przepływu gazu.

Zasada działania opiera się na proporcjonalności spadku ciśnienia wywołanego przez kryzę pomiarową do kwadratu prędkości przepływającego gazu i jego gęstości.
Gazomierze zwężkowe typu CGZW posiadają jednokomorową obudowę na wymienną kryzę z kołnierzowym odbiorem ciśnienia. Konstrukcja obudowy umożliwia łatwy i szybki dostęp do kryzy (oględziny i ewentualna wymiana) bez koniecznooeci demontażu obudowy z rurociągu oraz jej rozkręcania. Gazomierze zwężkowe typu CGZW posiadają możliwość bieżącej kontroli przecieków wokół kryzy.


Gazomierz zwężkowy CGZW-02 złożony jest z trzech podstawowych elementów:

• odcinka dopływowego,
• obudowy jednokomorowej w wykonaniu S-S, K-S, S-K, K-K z wymienną kryzą,
• odcinka odpływowego z dwiema tulejami termometrycznymi.

Obudowa jednokomorowa posiada dwa otwory impulsowe ¼ lub ½ NPT do pomiaru ciśnienia statycznego oraz różnicy ciśnień, oraz jeden otwór wyczystkowy.