Wielkość Czcionki: A | A | A
POIR.01.01.01-00-0337/16

Projekt numer: POIR.01.01.01-00-0337/16 realizowany jest z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” , Podziałania 1.1.1
„Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych , zmierzających do opracowania rodziny innowacyjnych przepływomierzy do gazu.

technical_approval100x100