Wielkość Czcionki: A | A | A
POIR.01.01.01-00-0715/16
Projekt numer: POIR.01.01.01-00-0715/16 realizowany jest z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw" , Podziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa". Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, zmierzających do opracowania rodziny innowacyjnych gazomierzy rotorowych. technical_approval100x100