Wielkość Czcionki: A | A | A

Warunki użytkowania

darmowego oprogramowania
autorstwa firmy COMMON S.A.

 

 

Definicje

Licencjodawca - podmiot posiadający prawa autorskie do oprogramowania – firma COMMON S.A.

Licencjobiorca – podmiot nabywający oprogramowanie

 

Treść Licencji

1. Programy autorstwa firmy COMMON S.A. należą do grupy oprogramowania freeware.

2. Niniejsza licencja upoważnia do zainstalowania nieograniczonej liczby kopii oprogramowania na komputerach klienckich lub serwerach w środowisku licencjobiorcy.

3. Zabrania się odsprzedaży lub czerpania korzyści materialnych wynikających z wykorzystywania oprogramowania do celów zarobkowych.

4. Oprogramowanie nie może być modyfikowane. Zabrania się również dekompilowania oprogramowania lub wykorzystywania fragmentów kodu źródłowego bez wiedzy i pisemnej zgody autora.

5. Autor oprogramowania dołożył wszelkich starań, aby programy działały prawidłowo w zakresie technicznym, a szczególnie merytorycznym. Jako twór myśli ludzkiej, nie można wykluczyć istnienia błędów. Z tego powodu firma COMMON S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne i niematerialne, w tym utratę danych związanych z odczytami okresowymi urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych.

6. W kwestiach spornych dotyczących poprawności danych oraz ich interpretacji czynnikiem rozstrzygającym jest zawsze zapis w korektorze.

7. Zabrania się usuwania, modyfikacji i ukrywania adnotacji o prawach autorskich do skryptu - dotyczy to m.in. adnotacji na ten temat zawartych w kodzie źródłowym.

8. Oprogramowanie przeznaczone jest do użytku z systemami operacyjnymi rodziny Windows z czego rekomendowane są wszystkie edycje systemu Windows XP.

9. Licencjodawca nie udziela żadnej gwarancji oraz rękojmi, że oprogramowanie będzie w pełni funkcjonalne na wszystkich komputerach.

10. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe na komputerze bądź w systemie operacyjnym w skutek zainstalowania i korzystania z oprogramowania firmy COMMON S.A.

11. Oprogramowanie firmy COMMON S.A. jest przeznaczone do współpracy z urządzeniami firmy COMMON S.A. i licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie programów współpracujących z urządzeniami innych producentów.

12. Licencjobiorcom chcącym używać programu serwisowego WService przypisywane są numery licencji przydzielane przez autora oprogramowania.

13. Zabrania się kopiowania wersji instalacyjnej programów z przypisanym numerem licencji i przekazywania go innym osobom.

14. Licencjodawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez obowiązku indywidualnego powiadamiania licencjobiorców.

15. Regulamin jest dostępny na stronie firmy COMMON S.A. oraz jest dołączany do każdego oprogramowania typu freeware.


Warunki użytkowania darmowego oprogramowania autorstwa firmy COMMON S.A.